icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Vlaamse zuivel steeds duurzamer

Vlaamse zuivel steeds duurzamer

Vlaamse zuivel steeds duurzamer

Discover more

In 15 jaar tijd daalde de uitstoot van broeikasgassen voor rauwe melk in België met maar liefst 26%. Ruim 1 op 4 Belgische melkveehouders produceert zelf duurzame energie. En de zuivelindustrie kon op 10 jaar tijd haar energieverbruik per ton afgewerkt product met 13% doen dalen. Dat zijn enkele opmerkelijke vaststellingen uit de eerste duurzaamheidsmonitoring van de Belgische zuivelsector.

De Belgische zuivelsector heeft de laatste jaren heel wat inspanningen geleverd op vlak van duurzaamheid. De volledige sector nam daarbij initiatieven, gaande van de melkproductie over de melkophaling tot de melkverwerking. Om het resultaat van alle inspanningen goed te kunnen opvolgen, lanceerde de zuivelsector een duurzaamheidsmonitoring. In de periode van 2014 tot 2016 werden 8.020 Belgische melkveehouders geauditeerd op hun duurzaamheidsinitiatieven. En omdat de sector wil blijven inzetten op verdere verduurzaming, loopt inmiddels al een tweede ronde.

Melkveehouders kunnen kiezen uit 35 duurzaamheidsinitiatieven, gebundeld in zeven thema’s: dierengezondheid en -welzijn, energie, milieu, dierenvoeding, water & bodem en sociale & economische duurzaamheid. In 2016 paste 92% van de melkveebedrijven al minimaal één van de duurzaamheidsinitiatieven toe, in vergelijking met 81% in 2014. Ook het gemiddelde aantal initiatieven per bedrijf steeg, van 9 in 2014 tot 11 in 2016. Binnen elk van de zeven duurzaamheidsdomeinen werd vooruitgang geboekt. Zo produceert ruim één op vier melkveehouders (27%) duurzame energie, met zonnepanelen op kop. Ook mest wordt regelmatig aangewend als nieuwe energiebron.

Ook bij de melkophaling zijn mooie resultaten geboekt. Dankzij onder meer een optimalisatie van  de routes, een sterke sensibilisering rond zuinig rijden en de inzet van milieuvriendelijkere motoren daalde het brandstofverbruik per liter opgehaalde melk op 10 jaar tijd met 9%.

De melkverwerking zette vooral in op initiatieven rond energieverbruik, emissies, waterverbruik en afvalbeheer. Concreet hergebruiken de zuivelverwerkers bijvoorbeeld de restwarmte, recycleren ze dampcondensaat, zuiveren ze afvalwater op tot proceswater en beperken ze grondstof- en voedselverliezen verder in de keten. Het resultaat: sinds 2005 kon de zuivelindustrie het verbruik van energie per ton afgewerkt product met 13% doen dalen.